Lyhytterapeuttiopisk.

TARU LIIAS

RATKAISUKESKEISET LYHYTTERAPIATAPAAMISET OPISKELIJAHINNOIN


Etsitään asiakkaita

HARJOITUSTERAPIAAN

Oletko kiinnostunut keskustelemaan opiskelevan lyhytterapeutin kanssa? Harjoitusterapiat opiskelijahinnoin 1.6.2022 alkaen.