Asiakkaaksi harjoitusterapiaan

Lyhytterapia koulutukseen kuuluu käytännön terapiaharjoittelua 100 tuntia. Tapaamiskertoja on yleensä 3-5 ja terapiatunti kestää, yksi terapiatunti on pituudeltaan 45 minuuttia. Tapaamiskerroista sovitaan erikseen jokaisen asiakkaan kanssa, toiset voivat saada riittävän ohjauksen ensimmäisestä tapaamisesta tai toiset hyötyvät pidemmästä prosessista. 

Toteutan opintoihin kuuluvan harjoittelun etäterapiana. Etäterapiaa varten tarvitse tietokoneen ja mobiililaitteen, sähköpostiosoitteen sekä internet yhteyden. 

Terapian ajalta tehdään muistiinpanoja, kirjauksia, joita ei tallenneta sähköiseen asiakasjärjestelmään. Muistiinpanot säilytetään asianmukaisesti lukittuna ja hävitetään asiakkuuden päättyessä. 

Terapeutin kokemuksia voidaan käsitellään työnohjauksellisesti koulutuksen vaitiolovelvollisuuden piirissä olevassa pienryhmässä.  Asiakkuuteen liittyviä yksityiskohtia ei käsitellä tunnistettavasti ja terapeutti ei tuo esiin esimerkiksi yksityiskohtaisia tunnistetietoja, joiden avulla reflektointi voitaisiin liittää asiakkaaseen.  Terapeutti keskustelee asiasta erikseen jokaisen asiakkuuden alussa. 

Millaisia asioita harjoitusterapiassa voidaan käsitellä? Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on mahdollista käsitellä monipuolisesti erilaisia aiheita. Tutustumiskäynnillä voimme alustavasti pohtia näitä asioista ja esimerkiksi ratkaisukeskeisen viitekehyksen sopimista sinulle. 

Harjoittelijana sitoudun siihen, että pyrin aktiivisesti tunnistamaan ja tunnustan oman ammatillisen osaamiseni rajat, olen avoin asiasta ja ohjaan sinut tarvittaessa eteenpäin.