TIETOA LYHYTTERAPIASTA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykoterapiaa, eikä oikeuta Kela korvaukseen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin.  Saatat toivoa tukea tai vahvistusta elämän muutos- tai kriisitilanteissa, erilaisten tavoitteiden kirkastamisessa tai sinulla voi olla käsissäsi jokin haaste, jonka kanssa toivot pääseväsi eteenpäin tai jonka toivoit jäävän jopa kokonaan taakse. Lyhytterapiassa voidaan työskennellä erilaisten asioiden ja oireiden parissa, kuten masennuksen tai ahdistuksen, uupumuksen tai muiden oireiden kanssa, joihin saattaa liittyä toive muutoksesta.

Kanssani sinun on mahdollisuus puhua asioista vapaasti. Voit puhua kaikesta siitä, mitä mielessäsi on ja jonka haluat tuoda esiin. Sinun ei ole tarpeen tuoda keskusteluun enempää, eikä vähempää, kuin mitä itse haluat siihen tuoda. 

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tunnuspiirteitä

Käytännönläheinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Arvostava, utelias kohtaaminen sekä ei-tietämisen-tilan hyödyntäminen. Ratkaisupuheen kehittäminen ja näkökulman vaihtamisen taidot.

Lyhytterapian käsite on liukuva. Terapiassa keston ei tulisi olla tapaamisten lopettamisen määrittävä  tekijä, vaan tilanne, jossa asiakas kokee tavoitteensa ja toiveensa saavutetuiksi. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa puhutaan yleensä 2-5 tapaamisesta (vaihteluväli 1-20), ja muutamasta viikosta, muutaman kuukauden pituisiin asiakkuuksiin. Jo yhdestä tapaamiskerrasta voi olla hyötyä!

Voimavarojen tunnistaminen ja tunnustaminen, omien vahvuuksien kirkastaminen. Ratkaisuyrityksien, edistymisien ja onnistumisien tunnistaminen ja tunnustaminen. Tavoitteiden ja halutun muutoksen kirkastaminen. Myönteisten poikkeuksien hyödyntäminen. 

Luottamuksellista keskustelua

Lyhytterapeuttiset keskustelut ovat luottamuksellisia. Keskusteluiden sisältö kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti terapiasuhteen ajan, jonka päättyessä käsitellyt merkinnät hävitetään ajantasaisten vaatimusten mukaisesti. Asiakkaalla on aina pyynnöstä oikeus tarkistaa hänestä kirjatut merkinnät. Kirjauksia ei tallenneta sähköisesti.

Etäterapiassa käytetyt välineet sekä ohjelmistot on valittu yleisesti etäkuntoutukseen liittyvien ohjeistusten mukaisesti.

Ratkaisujen rakentamista

Ratkaisukeskeisessä terapiassa on tavoitteena tukea asiakasta erilaisin kysymyksin sekä havainnoin ratkaisujen rakentamisessa.  Terapiasuuntaukselle on tyypillistä ohjata katse halutun kaltaiseen muutokseen ja toivutun kaltaiseen elämään esimerkiksi tapahtumien syiden tai jonkin toiminnan voimakkaan analysoinnin sijasta. Ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä kulkee mukana asiakasta vahvasti kunnioittava työote, asiakkaan voimavarojen, vahvuuksien sekä "työkalupakin" vahvistaminen, tunnustaminen sekä tunnistaminen asiakkaan prosessin tukena. 

Terapeuttina olen tutkiva, ideoitasi ja oivalluksia arvostava. Tavoitteeni terapeuttina on auttaa sinua tutkimaan elämässä olevia tilanteita uusista näkökulmista. Tuen sinua löytämään konkreettisia askelia kohti haluamaasi suuntaa ja mikäli suunta on hukassa, sitä on mahdollista etsiä yhdessä.  

Eettiset ohjeet ja periaatteet

Olen Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n opiskelijajäsen. Olen sitoutunut noudattamaan yhdistyksen laatimia eettisiä ohjeita. 

Voit tutustua Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n eettisiin ohjeisiin täältä. 

Sosiaalialan pohjakoulutuksen omaavana, sosiaalialan eettiset ohjeet ohjaavat myös toimintaani. Lyhytterapia ei tästä huolimatta ole sosiaalihuollon palvelua, vaikka ammattieettiset periaatteet ovat  sovellettavissa lyhytterapeuttisen työskentelyn tienviitoiksi. 

Eettiset periaatteet sisältävät muun muassa: 

1) Ihmisen oikeuden ilmaista tunteitaan ja kielteisiä kokemuksiaan 2) Arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen 3) Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden 4) Jokaisen ihmisen ainutlaatuisen kokonaisuuden huomioon ottamisen 5) Ihmisen voimavarojen ja vahvuuksien huomioiminen 6) Oikeuden osuuteen voimavaroista 7) Yhdenvertaisuuden 8) Epäoikeuden mukaisten toimintatapojen ja käytäntöjen vastustaminen 9) Syrjinnän vastustaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. 

Sosiaalialan eettisiin ohjeisiin voit tututusta tarkemmin täältä.