Taru Liias

Tärkeimpiä arvojani ovat läsnäoleva ja turvallinen kohtaaminen, tasavertaisen ja yhteistyöhön tähtäävän kokemuksen luominen, oikeudenmukaisuuden edistäminen, monitasoinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen, vaihtoehtojen tarjoaminen ja jatkuva oppiminen . Teen työtä vahvalla eettisellä arvopohjalla. Perehdyn perusteellisesti työstämiini asioihin, joten voit luottaa, että toimin vahvasti sinua tukien osaamistani mukaillen. 

Koulutukseltani on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI sertifioitu, 40 op) sekä sosionomi (AMK).  Sosionomikoulutukseni sisältää mm. luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmien syventävät opinnit sekä lapsi- ja perhelähtöisen työn syventävät opinnot. Yliopistossa olen opiskellut muun muassa sosiaalityön perusopinnit (25op), sosiaalityön aineopinnot (35op) sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (25 op). 

Tällä hetkellä opiskelen HAMK/XAMK yhteistyössä järjestelmässä kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija koulutuksessa 60 op. 

Kesäkuussa osallistun järjestettävään 2023 "Military Social Work & Behavioral Health Conference" kaksipäiväiseen tapahtumaan. Konferensista saan mukaan erityisosaamista erityisesti puolustusvoimien ja muiden viranomaisten henkilöstön ja heidän perheidensä tukemiseen. 

Lyhytterapiatyöskentelyn lisäksi teen työtä sosiaalityöntekijänä.