Taru Liias

Tärkeimpiä arvojani ovat läsnäoleva ja turvallinen kohtaaminen, tasavertaisen ja yhteistyöhön tähtäävän kokemuksen luominen, oikeudenmukaisuuden edistäminen, monitasoinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen, vaihtoehtojen tarjoaminen ja jatkuva oppiminen . Teen työtä vahvalla eettisellä arvopohjalla. Perehdyn perusteellisesti työstämiini asioihin, joten voit luottaa, että toimin vahvasti sinua tukien osaamistani mukaillen. 

  • Sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (12/2022)

Sisältää psykoterapeuttisten valmiuksien opintokokonaisuuden

Päijät-Hämeen Kesäyliopisto / Lyhytterapiainstituutti Oy

  • Sosionomi AMK (4/2021)

Luontolähtöiset menetelmät kuntouttavassa työssä - syventävät opinnot (10 op) 

Lapsi- ja perhelähtöisen työn syventävät opinnot (15 op)

  • Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot

UEF, JYU, LU, valmiina keväällä 5/2023.