Taru Liias

HIEMAN MINUSTA

Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeuttiopiskelija 
Päijät-Hämeen Kesäyliopisto / Lyhytterapiainstituutti Oy

Valmistuminen 12/2022

Sosionomi AMK 

Luontolähtöiset menetelmät kuntouttavassa työn syventävät opinnot (10 op) 

Lapsi- ja perhelähtöisen työn  syventävät opinnot (15 op)

Tärkeimpiä arvojani ovat läsnäoleva ja turvallinen kohtaaminen, tasavertaisen ja yhteistyöhön tähtäävän kokemuksen luominen, oikeudenmukaisuuden edistäminen, monitasoinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen, vaihtoehtojen tarjoaminen ja jatkuva oppiminen . Teen työtä vahvalla eettisellä arvopohjalla. Perehdyn perusteellisesti työstämiini asioihin, joten voit luottaa, että toimin vahvasti sinua tukien osaamistani mukaillen.